서울대학교 외교학과 윤영관 교수의 홈페이지에 오신 것을 환영합니다


 
   
   관리자 
  Jak vyplnit vakuum globálního vedení (Project-Syndicate 2013/10/1) - Czech


Jak vyplnit vakuum globálního vedení

Project-Syndicate Oct. 1, 2013

SOUL – Vstoupil svět do nové éry chaosu? Kolísavá americká politika vůči Sýrii tomu
rozhodně nasvědčuje. Vzhledem k trpkému odkazu invazí do Iráku a Afghánistánu, po nichž
v roce 2008 následovala finanční krize, se dnes Spojené státy nejen zdráhají použít svou
vojenskou sílu, a to i při překročení „červené čáry“, ale jako by nejevily ani ochotu
brát na svá bedra jakoukoliv větší zátěž, aby si udržely pozici globálního lídra. Pokud
však už Amerika nejeví ochotu vést, kdo zaujme její místo?

This illustration is by Paul Lachine and comes from <a href="http://www.newsart.com">NewsArt.com</a>, and is the property of the NewsArt organization and of its artist. Reproducing this image is a violation of copyright law.
Illustration by Paul Lachine

Vedoucí představitelé Číny dávají najevo nezájem o aktivní globální vedoucí roli, když
otevřeně odmítají výzvy, aby se stali „zodpovědnými podílníky“ v mezinárodních
politických a ekonomických soustavách. A ačkoliv si Rusko možná přeje udržovat iluzi,
že je globální mocností, v poslední době jako by ho především zajímalo, jak házet
Americe klacky pod nohy, kdykoliv to bude možné – i když takové kroky nejsou v jeho
vlastním dlouhodobém zájmu. A Evropa čelí příliš mnoha vnitřním problémům, než aby
mohla převzít významnou vůdčí roli v globálních záležitostech.

Není proto překvapením, že tento nedostatek vedení vážně podkopává efektivitu
mezinárodních institucí, o čemž svědčí mimo jiné neúčinné reakce Rady bezpečnosti
Organizace spojených národů na syrskou krizi a na krach současného kola obchodních
jednání Světové obchodní organizace (WTO). Tento stav připomíná situaci v 30. letech,
kdy – jak tvrdil ekonomický historik Charles P. Kindleberger – vakuum vedení způsobilo
podprodukci globálních veřejných statků, což prohloubilo velkou hospodářskou krizi.

Za těchto okolností musí USA a Čína – jediní životaschopní kandidáti na roli globálního
lídra – dospět k velkému kompromisu, jenž uvede v soulad jejich základní zájmy, a
umožní jim tak poskytovat a chránit ve vzájemné shodě globální veřejné statky. Vytvořit
globální systém, který bude podporovat mír a společnou prosperitu, lze pouze při
stabilizaci bilaterálního čínsko-amerického vztahu.

Takový kompromis by měl začít soustředěnou snahou USA zvýraznit roli Číny v mezinárodních
ekonomických institucích, jako jsou Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo WTO.
Jmenování čínského centrálního bankéře Ču Mina zástupcem výkonné ředitelky MMF bylo
pozitivním krokem, avšak nenásledovala po něm žádná další jmenování ani žádné další
kroky, které by vliv Číny zvýšily.

Čína by se navíc měla začlenit do Transpacifického partnerství – všeasijské zóny volného
obchodu, o jejímž vytvoření dnes USA vyjednávají s Austrálií, Brunejí, Chile, Malajsií,
Novým Zélandem, Peru, Singapurem a Vietnamem. Rozdělení asijsko-pacifického regionu do
dvou ekonomických bloků – jednoho soustředěného kolem Číny a druhého kolem USA – zvýší
nedůvěru a prohloubí hospodářské třenice.

Jak na pekingském Fóru za světový mír uvedl letos v červnu bývalý americký poradce pro
otázky národní bezpečnosti Zbigniew Brzezinski, tím, co svět opravdu potřebuje, je
rozsáhlé hospodářské partnerství mezi USA a Čínou. Taková spolupráce však nebude možná,
dokud USA neuznají Čínu coby rovnocenného partnera – a to nejen rétoricky.

Vzhledem k tomu, že si USA udržují nad Čínou značnou vojenskou výhodu, mohly by takové
partnerství podpořit, aniž by se vystavily závažným bezpečnostním rizikům. Paradoxem
je, že právě vojenská převaha by mohla oslabit ochotu amerických činitelů k takovému
typu ústupků – zejména v bezpečnostních otázkách –, jaký by rovnocenné partnerství
vyžadovalo. I v takovém případě by se však potřebné úpravy daly učinit bez narušení
amerických bezpečnostních zájmů.

Vezměme si prodej amerických zbraní na Tchaj-wan. S ohledem na míru dnešní spolupráce
mezi Čínou a Tchaj-wanem by omezení jejich prodeje pravděpodobně Tchaj-wan neohrozilo,
a přitom by značně přispělo k budování důvěry mezi USA a Čínou. Otázka zní, zda by byl
jakýkoliv americký prezident, republikán či demokrat, ochoten riskovat, že si znepřátelí
ty, kdo stále hledí na Tchaj-wan prizmatem jeho konfliktu s Čínskou lidovou republikou.

Výměnou za tyto změny politiky by USA získaly závazek Číny, že bude respektovat a hájit
řadu mezinárodních norem, principů a institucí, které vznikly do značné míry bez její
účasti. Vzhledem k tomu, že rychlý růst čínského HDP od roku 1979 by nebyl možný bez
amerického úsilí o vytvoření otevřeného světového uspořádání, by to vedoucí
představitelé Číny neměli pokládat za nestravitelné sousto.

Stále asertivnější zahraniční politika Číny od roku 2009 by samozřejmě mohla naznačovat,
že navzdory všeobecným výhodám, které by čínsko-americká vedoucí dvojrole přinesla,
nejsou její představitelé stále ochotni zapojit se do prosazování současného globálního
uspořádání. Vzhledem k sílícímu pocitu, že se tato nová asertivita setkala s neúspěchem,
rostoucí úzkosti čínských sousedů a přesvědčení USA, že je třeba vystupňovat strategické
angažmá v Asii, by se Čína pravděpodobně dala přesvědčit k resetování svého vztahu k USA.
Velkou zkouškou v tomto ohledu bude, zda Čína projeví ochotu akceptovat status quo ve
Východočínském a Jihočínském moři.

Škarohlídi často poukazují na války, jež následovaly po vzestupu Německé říše, jako na
historickou paralelu dnešního vztahu mezi Čínou a Spojenými státy. Lepším příkladem –
při němž se globální hegemon vyrovnal s nástupem nové mocnosti – by však mohla být
vstřícná reakce Velké Británie na vzestup Ameriky. Až budou vedoucí představitelé Číny
definovat globální roli své země, měli by mít na paměti úspěch britského přístupu – a
také ztroskotání arogantní diplomacie říšského Německa.

Z angličtiny přeložil Jiří Kobělka.

*Source
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-us-china-partnership-for-global-leadership-by-yoon-young-kwan/czech

PREV  Combler le vide du leadership mondial (Project-Syndicate 2013/10/1) - French   관리자
NEXT  填补全球领导力真空 (Project-Syndicate 2013/10/1) - Chinese   관리자


Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by AMICK